Skip to main content

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL 

ORGANIZATOR: Acumen Sport România, The Right Consulting SRL, cu sediu social în Str. Obaie 9S, Bragadiru, Ilfov, România, J23/2189/2020, CUI 2250505. Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook.

Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărui. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook sau a legislației în vigoare.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania se adresează doar celor ce îndeplinesc cerințele de participare listate în postarea giveaway-ului, pe pagina de Facebook Acumen Sport România. Campania este deschisă cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de Facebook.

*Angajații Acumen Sport Romania sau membrii familiilor acestora nu pot participa.

3. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de Acumen Sport Romania, cât și acceptarea regulamentului Facebook.

4. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară de pe 03.02.2022, de la ora 20:00, până pe 09.02.2022, la ora 18:00. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

5. MECANISM DE PARTICIPARE

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească următorii pași: 

– Să dea Like & Share postării giveaway-ului de pe pagina de Facebook Acumen Sport România

– Să dea Follow paginilor de Facebook si Instagram ale Acumen Sport România

– Să menționeze un prieten în comentariile postării giveaway-ului de pe pagina de Facebook Acumen Sport România

Participarea poate fi introdusă o singură dată. Acumen Sport România își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri multiple, nume false, etc.)

6. PREMIUL

Câștigătorul givwaway-ului va fi premiat cu un tricou de la Clubul Dinamo Bucuresti, semnat personal de jucătorul Andreas Mihaiu. Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția câștigătorului.

Premiul va fi ridicat de către câștigător din punctul de lucru al The Right Consulting SRL, aflat în Bulevardul Iuliu Maniu 8A, Clădirea Gema Centre, etaj 1, Sector 6, București, România, iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Facebook. (Date ce vor fi folosite în acest scop).

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială a organizatorului, alături de modalitatea în care a fost ales.

7. ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participare, accepți că The Right Consulting SRL poate prelucra datele tale personale (imagini, nume, etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date.

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

9. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil).

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.

10. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prin participare acceptați să eliberați The Right Consulting SRL de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin:

–  Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului

–  Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice

–  Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet

–  Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere

– Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor

11. DISPUTE

Acest concurs se află sub regulile stricte Facebook, cât și sub legislația în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe situată în București, România, competentă. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

12.  ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului.

*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament. 

Leave a Reply